Μεθοδολογία Lean Six Sigma

6s

Η μέθοδος Six Sigma γνώρισε σημαντική επιτυχία στη Motorola. Η ίδια αναφέρει ότι έως το 2006 της είχε αποφέρει $16 δις σε όρους μείωσης κόστους. Παράλληλα, η μέθοδος άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται και από άλλες εταιρίες (Allied Signal, General Electric, Honeywell, Ford, Shell, Microsof, κ.α.), ενώ το εύρος εφαρμογής της επεκτάθηκε πολύ πέρα από της γραμμές παραγωγής, καλύπτοντας όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ενός οργανισμού.

Σήμερα η μέθοδος Six Sigma αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουν οι οργανισμοί στους πελάτες τους. Η αρχική – αυστηρά τεχνοκρατική – προσέγγιση της μεθόδου, έχει εμπλουτιστεί με επιπλέον εργαλεία και τεχνικές διοίκησης ποιότητας που δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία και τον άνθρωπο, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διοίκησης που εδράζεται – πάνω απ’ όλα – στην ικανοποίηση των πελατών ενός οργανισμού. Πολλές επιχειρήσεις, έχοντας υιοθετήσει επιτυχώς τη φιλοσοφία της μεθόδου, έχουν επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα σε όρους μείωσης κόστους και αύξησης κερδοφορίας.

path to six sigma

Οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιείται η μέθοδος μπορούν να συνοψισθούν στα εξής σημεία: Στον πυρήνα της μεθόδου Six Sigma βρίσκεται η ικανοποίηση των πελατών ενός οργανισμού, τόσο εξωτερικών όσο εσωτερικών. Όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες (αύξηση του κέρδους, μείωση του κόστους και των χρόνων παραγωγής, βελτίωση των προϊόντων / διαδικασιών / υπηρεσιών, επίτευξη καλύτερης προβλεψιμότητας, βελτίωση ικανότητας επιλογής προμηθευτών) αποτελούν ‘οχήματα’ για την επίτευξή της. Το αποτέλεσμα των έργων Six Sigma παρέχει λύσεις που συνδυάζουν τις απαιτήσεις του πελάτη (‘Φωνή του Πελάτη’), τις δυνατότητες των διαδικασιών (‘Φωνή της Διαδικασίας’) και τις στρατηγικές επιχειρηματικές κατευθύνσεις (‘Φωνή της Επιχείρησης’). Η μέθοδος έχει εφαρμοστεί επιτυχώς σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις διαφορετικών κλάδων και διδάσκεται και στους αυριανούς managers στο MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (από τον Δρ. Μασούλα).

Η Changeland προσφέρει προσαρμόσιμα στις ανάγκες κάθε εταιρίας, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες για την εισαγωγή της LEAN Six Sigma και την υιοθέτησή της ως μέσω διοίκησης, αλλαγής και συνεχής βελτίωσης.

 

Επιστροφή στις Υπηρεσίες