Κίτρινη Ζώνη

Παρουσιάζουμε τις φάσεις Ορίζω, Μετράω, Βελτιώνω, Ελέγχω με πληθώρα παραδειγμάτων εφαρμογής.

Πράσινη Ζώνη

Υλοποιούμε τις φάσεις Ορίζω, Μετράω, Αναλύω, Βελτιώνω, Ελέγχω σε πραγματικά έργα βελτιστοποίησης που φέρουν οι συμμετέχοντες.

Μαύρη Ζώνη

Αναπτύσσουμε σε πρασινοζωνάδες εξελιγμένες ικανότητες ανάλυσης & διοίκησης σύνθετων διατμηματικών LSS έργων Συνεχούς Βελτίωσης.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Lean Six Sigma | Περίληψη Σεμιναρίων

Τίτλος 
Σεμιναρίου Εκπαίδευσης Lean Six Sigma

Lean Six
Sigma
Λευκή Ζώνη(LSSWB)

Lean Six
Sigma
Κίτρινη Ζώνη
(LSSYB)

Lean Six Sigma
Πράσινη Ζώνη
(LSSGB)

Lean Six Sigma
Μαύρη Ζώνη
(LSSBB)
 

Minitab

για Six Sigma Belts

Διάρκεια
εκπαίδευσης
πιστοποίησης:
3 μέρες   4 μέρες 8 μέρες 15 μέρες  

2 μέρες

Διάρκεια
εκπαίδευσης με καθοδήγηση έργων βελτίωσης διεργασιών / δεικτών εταιρίας σας:
4 μέρες   6 μέρες 12 μέρες 20 μέρες  

 

Έως 12 μέρες

Γνωσιακές περιοχές: Γενικές έννοιες
D-M-A-I-C
D-M-Ι-C D-M-A-I-C D-M-A-I-C D-M-A-I-C
Απαιτήσεις
παρακολούθησης:
Δεν έχει Δεν έχει LSSYB σεμινάριο ή
LSSYB πιστοποίηση
LSSGB σεμινάριο ή
LSSGB πιστοποίηση
LSSGB σεμινάριο ή
LSSGB πιστοποίηση
Εκπαιδευτικό
Υλικό:
Διαφάνειες
Εισηγητή
Πιστοποιημένο IASSC εγχειρίδιο για Κίτρινη Ζώνη Πιστοποιημένο IASSC εγχειρίδιο για Πράσινη Ζώνη Πιστοποιημένο IASSC εγχειρίδιο για Μαύρη Ζώνη Διαφάνειες
Εισηγητή
Απαιτείται
laptop από τον
συμμετέχοντα:
Όχι ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
Χώρος εκπαίδευσης Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland
Κόστος εκπαίδευσης: Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας
Πιστοποιητικό
παρακολούθησης:
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Γλώσσα: Αγγλικά Ελληνικά
ή Αγγλικά
Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
Εξέταση πιστοποίησης
(προαιρετικό):
ΔΕΝ καταλήγει
σε πιστοποίηση
LSSYB LSSGB LSSBB ΔΕΝ καταλήγει
σε πιστοποίηση
Κόστος
εξέτασης:
€150 €150 €150
Ερωτήσεις εξέτασης: 60
(5 points ανά ερώτηση)
100
(5 points ανά ερώτηση)
150
(5 points ανά ερώτηση)
Βαθμολογία πιστοποίησης: 230 από 300 βαθμούς
(77%)
385 από 500 βαθμούς  (77%) 580 από 750 βαθμούς

(77%)

Είδος ερωτήσεων εξέτασης πιστοποίησης: Πολλαπλών επιλογών από κάθε ενότητα του εγχειριδίου LSSYB. 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από κάθε ενότητα του εγχειριδίου LSSGB. Περίπου 30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών από κάθε ενότητα του εγχειριδίου LSSΒΒ.
Τρόπος εξέτασης: Web Proctored Exam Web Proctored Exam Web Proctored Exam
Διάρκεια εξέτασης: 1.5 ώρα 3 ώρες 4 ώρες
Ώρες μελέτης: 80 έως 120 ώρες 100 έως 150 ώρες 200 έως 300 ώρες
Περιγραφή σεμιναρίου:
περισσότερες πληροφορίες…

περισσότερες πληροφορίες…

περισσότερες πληροφορίες…

περισσότερες πληροφορίες…
περισσότερες πληροφορίες…