Οι υπηρεσίες μας

Η Changeland:

 • Προσδιορίζει τις προκλήσεις & στόχους βελτίωσης της εταιρίας σας.
 • Χρησιµοποιεί δεδοµένα και διαφορετικά εργαλεία της Lean Six Sigma για να εντοπίσει τη βέλτιστη λύση.
 • Εφαρµόζει τη συµφωνηµένη στρατηγική για συνεχή βελτίωση που σας οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη.​
 • Συντονίζει τα έργα βελτίωσης για την επίτευξη αποτελεσµάτων.
 • Επιβλέπει τις αλλαγές & βελτιώσεις. Εκπαιδεύει το προσωπικό σας στην εφαρµογή της µεθοδολογίας Lean Six Sigma στα έργα.
 • Προτρέπει διοίκηση και στελέχη να µάθουν και να κάνουν όλα τα παραπάνω χωρίς έξωθεν βοήθεια.

Η μέθοδος που χρησιμοποιούμε

Η Changeland εφαρμόζει την Lean Six Sigma (LSS) για να βελτιώσει την ποιότητα των διαδικασιών:

 • εντοπίζοντας & εξαλείφοντας οποιαδήποτε αιτία ελαττωμάτων
 • ελαχιστοποιώντας διακυμάνσεις στην παραγωγή & διοίκηση
 • εξαλείφοντας ενέργειες που δεν προσθέτουν αξία.

Τί είναι η µεθοδολογία Lean Six Sigma;

 • Η LSS ξεκίνησε ως δείκτης ποιότητας. Εξελίχθηκε σε µεθοδολογία µε στόχο τη Συνεχή Βελτίωση & Ανάπτυξη.
 • Η LSS αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων & στρατηγικών για τη βελτίωση διαδικασιών, την εξάλειψη ελαττωµάτων, τη µείωση του κόστους & του κύκλου έργου.
 • Έχει δύο υπο-µεθοδολογίες: DMAIC για έργα βελτίωσης διαδικασιών & DMADV για σχεδίαση νέων διαδικασιών.

Εμπειρία & Πλεονεκτήματα της Changeland​

Η Changeland προσαρμόζει το πρόγραμμα LSS στις ανάγκες και προϋπολογισμό κάθε εταιρίας με στόχο να προσφέρει σύντομα υψηλή προστιθέμενη αξία (επίλυση προβλημάτων, όχι απλά εκπαίδευση) που οδηγεί και σε ISO πιστοποίηση. Τα LSS προγράμματα της Changeland προς ΜΜΕ χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαική Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.

Ο Δρ. Βασίλης Μασούλας ίδρυσε και ηγείται της Changeland.

Είναι Master Black Belt της Lean 6σ από το 2001, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής και Coach εκατοντάδων στελεχών, με διεθνή βραβεία για τα Lean 6σ έργα του, συγγραφέας του βιβλίου «Διοίκηση και Ανάπτυξη στη νέα οικονομία της γνώσης με την μέθοδο Six Sigma», και καθηγητής της LSS σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων (ITESM University System, Αμερική & Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

H Changeland έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να σχεδιάζει & υλοποιεί με επιτυχία ευέλικτα προγράμματα Lean Six Sigma σε εταιρείες όπως η Halcor, Sabo, Eurobank, Αλουμίνιον Ελλάδος, Ελληνικά Καλώδια, DHL Hellas, BP Hellas, AON Financial Services, Microsoft, Shell, και πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης