ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
Lean Six Sigma

Ανάπτυξη
προσωπικού

Διοικηση αλλαγων
&
διοίκηση εργων βελτιωσης

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι πελάτες και συνεργάτες μας λένε για εμάς ότι :

 1. Αναπτύσσουμε ανθρώπους, ομάδες και εταιρίες με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

 

 1. Στη μεθοδολογία LEAN Six Sigma:
 • είμαστε οι πλέον έμπειροι διότι συνδυάζουμε την τεχνογνωσία Πιστοποιημένου Εκπαιδευτή-Καθοδηγητή με την πολυετή κατάρτηση ανώτατων στελεχών πολυεθνικών εταιριών και την ευρεία εμπειρία Συμβούλου,
 • παρέχουμε πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις σε LEAN Six Sigma Λευκής Ζώνης, Κίτρινης Ζώνης, Πράσινης Ζώνης, και Μαύρης Ζώνης,
 • προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ειδικές ανάγκες, ρυθμό και στόχους της κάθε επιχείρησης,
 • επιλέγουμε μαζί στρατηγικούς στόχους και έργα βελτίωσης,
 • σχεδιάζουμε και υλοποιούμε μαζί το πλάνο εκπαίδευσης, αλλαγής και ανάπτυξης με Lean Six Sigma,
 • καθοδηγούμε τις ομάδες για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων και επίτευξη αποτελεσμάτων,
 • συνεργαζόμαστε με οποιοδήποτε Πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Οργανισμό, και σχεδιάζουμε εκπαιδευτικό υλικό Lean Six Sigma όλων των βαθμίδων για 3ου

 

 1. Μας επιλέγουν για μακρόχρονη συνεργασία λόγω του ότι:
 • διαθέτουμε πολυετή διεθνή εμπειρία (από το 2001) στην εφαρμογή της Lean Six Sigma ως ανώτατα στελέχη πολυεθνικών και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές-καθοδηγητές,
 • διαχειριζόμαστε την αλλαγή με ήπιο και αποτελεσματικό τρόπο,
 • προσαρμόζουμε τις εκπαιδεύσεις στις ανάγκες και δυνατότητες κάθε πελάτη,
 • συνδυάσουμε την εκπαίδευση με ταυτόχρονη καθοδήγηση (coaching) & συντονισμό βελτιωτικών έργων,
 • δημιουργούμε άμεσα κέρδη στους πελάτες μας,
 • η ποιότητα των υπηρεσιών μας είναι εξαιρετική, οι τιμές μας είναι προσιτές και ο τρόπος δουλειάς μας ευέλικτος,

 

 1. Η συνεργασία μαζί μας:
 • φέρνει αποτελέσματα εκεί που άλλοι αποτυγχάνουν,
 • μειώνει σημαντικά τον χρόνο της αλλαγής προς το καλύτερο και το επίπεδο διαταραχής στελεχών, πελατών και συνεργατών,
 • αυξάνει δραματικά την αφομοίωση της Lean Six Sigma στην καθημερινότητα των εργαζομένων,
 • κάνει εφικτή την σύντομη επίτευξη φαινομενικά ανέφικτων στόχων προσωπικών, ομαδικών και εταιρικών.