Δημοσιεύσεις

Η διοίκηση και ανάπτυξη στη νέα οικονομία

Συγγραφέας: Δρ. Βασίλης Μασούλας Περιγραφή: Σήμερα, στο πλαίσιο της Νέας Οικονομίας της Γνώσης, οι υπάρχουσες μέθοδοι διοίκησης και εκπαίδευσης τόσο στα επιχειρηματικά όσο και στα ακαδημαϊκά και αστικά περιβάλλοντα κρίνονται ανεπαρκείς. Με αυτό το δεδομένο, χρειαζόμαστε επειγόντως μια νέα «τεχνολογία διοίκησης» και ένα νέο «αστικό περιβάλλον», που να διευκολύνουν τη μετάβαση από τη Φυσική στη...