ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΏΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΝ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΣΤΕ

Η συνεργασία μαζί μας μειώνει σημαντικά τον χρόνο της αλλαγής και μετασχηματισμού καθώς και το επίπεδο διαταραχής που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι πελάτες σας

We work fast

We offer a high quality, practical, value for money 6σ consultancy service and a number of stand-alone programmes

Τίτλος 
Σεμιναρίου Ανάπτυξης & Βελτίωσης
 

Minitab

για Six Sigma Belts

 

Lean Six Sigma Workout

Εξάλειψη ρίσκου από διαδικασίες παραγωγής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών  

Μοιραστείτε τις χρήσιμες πρακτικές

 

Προσδιορισμός Αναγκών & Απαιτήσεων Πελάτη

S

Σύστημα 5S

 

Δημιουργία αποτελεσματικής ομάδας

Διάρκεια
εκπαίδευσης με καθοδήγηση έργων βελτίωσης διεργασιών / δεικτών εταιρίας σας:
 

 

Έως 12 μέρες

 

 

3 μέρες

 

 

1 μέρα

 

 

3 μέρες

 

 

1 μέρα

 

 

2 μέρες

 

 

1 μέρα

Γνωσιακές περιοχές: D-M-A-I-C D-M-C A I-C D I
Απαιτήσεις
παρακολούθησης:
LSSGB σεμινάριο ή
LSSGB πιστοποίηση
Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει Δεν έχει
Εκπαιδευτικό
Υλικό:
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Διαφάνειες
Εισηγητή
Απαιτείται
laptop από τον
συμμετέχοντα:
ΝΑΙ
με εγκατεστημένο
το Minitab
Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι
Χώρος εκπαίδευσης Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland Γραφεία εταιρίας ή χώρος της Changeland
Κόστος εκπαίδευσης: Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας Καλέστε μας
Πιστοποιητικό
παρακολούθησης:
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ
Γλώσσα: Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά Ελληνικά ή Αγγλικά
Περιγραφή σεμιναρίου: περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες… περισσότερες πληροφορίες…